Soạn phiên bản điện tử dựa theo nguồn từ https://www.budsas.org/uni/u-trietlynghiep/tlnghiep-00.htm

Mời các bạn tải về định dạng điện tử phù hợp theo liên kết này:

https://drive.google.com/open?id=1ZY_VigQAOMjyYI7aLs90K5b-48RQXrk8

Mục Lục

Lời nói đầu
THIÊN I

Giải về nghiệp

THIÊN II

Chứng cớ hiển nhiên của nghiệp
Phật ngôn về vấn đề nghiệp

THIÊN III

Vấn đề nghiệp (tiếp theo)
Nghiệp đen, nghiệp trắng
Năm pháp mà chúng sinh khó được
Pháp tạo bốn nghiệp (Dhammasamadaana)

THIÊN IV

Mười hai nghiệp
Loại 1 cho quả theo thời
Loại 2 cho quả theo phận sự của nghiệp
Loại 3 cho quả theo thứ tự

THIÊN V

Nghiệp trong Phật giáo

THIÊN VI

Sự tạo nghiệp

THIÊN VII

Quan niệm về nghiệp trong Sandaka-suutra

THIÊN VIII

Người như thế nào cũng do nghiệp

THIÊN IX

Đạo pháp về tẩy nghiệp
Thân nghiệp
Khẩu nghiệp
Ý nghiệp

THIÊN X

Do nhân nào chúng sinh bị đọa trong khổ đạo và được lên nhàn cảnh

THIÊN XI

Phần tạo bốn nghiệp

THIÊN XII

Nghiệp theo báo ứng

THIÊN XIII

Nghiệp là tín hiệu của si nhân

THIÊN XIV

Chánh pháp và bất hợp pháp có quả bất đồng

THIÊN XV

Dây xích của nhân quả

THIÊN XVI

Dây xích của nhân quả theo ý nghĩa của Vi diệu pháp
Vô minh – Hành – Thức – Danh sắc
Lục nhập – Xúc – Thọ- Ái – Thủ –
Hữu – Sinh – Lão, Tử

THIÊN XVII

Tâm sở (Cetasika)

THIÊN XVIII

Khu vực tái sinh
Phần kết luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây