Ebook Ốc Đảo Tự Thân – Ni Sư Ayya Khema

“…. Lúc nào ta cũng cần nhớ rõ về tính vô thường (anicca) của Vạn Pháp không chỉ trong lúc tọa thiền. Chánh niệm là trung tâm điểm trong lúc toạ thiền để đi...

Ebook Thiền giữa đời thường – Sayadaw U Jotika

Cuốn sách này được chuyển phiên bản điện tử từ những bài viết tại website https://www.budsas.org/uni/u-thiengiua-doithuong/tgdt00.htm Ebook được mình trích xuất dưới 3 định dạng phổ biến: Định dạng PDF Định Dạng Mobi cho các thiết bị...

Thiền giữa đời thường – Tình bạn, mối quan hệ, và lòng nhân từ

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 7 Tình bạn, mối quan hệ, và lòng nhân từ Vấn đề chủ yếu đối với tấm lòng con...

Thiền giữa đời thường – Giá trị và triết lý

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 6 Giá trị và triết lý Con người ở bất cứ nơi đâu và mọi lúc, có thể bất...

Thiền giữa đời thường – Học hỏi và giảng dạy

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 5 Học hỏi và giảng dạy Sự ham muốn một mối quan hệ, an ninh tài chánh, một người...

Thiền giữa đời thường – Cuộc đời, sự sống và cái chết

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Chương 4 Cuộc đời, sự sống và cái chết Ðiều gì quan trọng nhất để thực hiện trong cuộc đời này? Ðừng lo lắng bản thân...

Thiền giữa đời thường – Tình phụ mẫu và sự dìu dắt

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 3 Tình phụ mẫu và sự dìu dắt Hôm qua tôi trở về nơi những đứa con gái tôi...

Thiền giữa đời thường – Sống đơn độc

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 2 Sống đơn độc Người ta cần phải vun đắp sự biệt lập, sự biệt lập thân cũng như...

Thiền giữa đời thường – Tâm, chánh niệm và hành thiền

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 1 Tâm, chánh niệm và hành thiền Theo như tôi hiểu biết về thiền, dù nó không tạo nên...

Sách Thiền giữa đời thường – Sayadaw U Jotika – Dịch bởi Tỳ kheo...

Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Quyển sách này là một sưu tập các bức thư của Ngài U Jotika, một vị Tỳ kheo người Miến Ðiện, gửi đến các vị đệ...