Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Thiền giữa đời thường Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Chương 1 Tâm, chánh niệm và hành thiền Theo như tôi hiểu biết về thiền, dù nó không tạo nên một điều gì đó (vắng lặng, tập trung hay tuệ giác hoặc không là gì cả). Nói cho đúng hơn nó là sự nhận thức...
Đạo Phật truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ Công Nguyên . Đến cuối thế kỷ thứ hai, Việt Nam đã thành lập được một trung tâm Phật Giáo quan trọng trong vùng, thường được gọi là trung tâm Phật Giáo Luy Lâu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, phía bắc thành phố Hà Nội. Luy Lâu là...
Nguyên tác: Snow in the Summer, Sayadaw U Jotika Quyển sách này là một sưu tập các bức thư của Ngài U Jotika, một vị Tỳ kheo người Miến Ðiện, gửi đến các vị đệ tử Tây phương. -oOo- Mục Lục Chương 1: Tâm, chánh niệm, và hành thiền Chương 2: Sống đơn độc Chương 3: Tình phụ mẫu và sự dìu dắt Chương 4: Cuộc...
Asokà Lê Thị Ánh dịch (PL 2533, TL 1989) Nguyên tác: V.F. Gunaratna,"The Satipatthàna Sutta And Its Application To Modern Life". Buddhist Publication Society, Kandy 1963, Ceylon "Áp Dụng Pháp Tứ Niệm Xứ Vào Ðời Sống Hiện Ðại" là đề mục buổi nói chuyện của tôi chiều nay. Trước tiên tôi sẽ cố gắng trình bày cùng quý vị vài ý niệm về...

Bài Viết Ngẫu Nhiên

Phật giáo là gì?